HỒ SƠ VISA NHẬT BẢN
(HƯU TRÍ – MN)

  • 1. Hộ chiếu bản gốc đã ký tên (cũ và mới)
  • 2. 02 hình 4.5×4.5 nền trắng (mới chụp trong vòng 1 tháng)
  • 3. Xác nhận số dư sổ tiết kiệm hoặc tài khoản từ 100tr song ngữ bản gốc (có mộc đỏ ngân hàng)
  • 4. CCCD photo trên khổ giấy A4
  • 5. Thẻ hưu trí hoặc sổ hưu trí hoặc quyết định về hưu photo trên khổ giấy A4
  • 6. Sao kê tài khoản nhận lương 6 tháng gần nhất có mộc đỏ Ngân Hàng (trong sao kê phải có đủ 6 tháng lương gần nhất)
  • 7. Giấy đăng ký kết hôn photo (nếu đã kết hôn)

LƯU Ý

  • Passport cần ký tên trước khi nộp.