HỒ SƠ VISA ÚC
(HS/SV ĐƯỢC BẢO LÃNH)

  • 1. Hộ chiếu bản gốc (cũ và mới)
  • 2. File hình 4×6 nền trắng (mới chụp trong vòng 1 tháng)
  • 3. Thẻ học sinh hoặc sinh viên
  • 4. Giấy khai sinh
  • 5. CCCD (nếu có)

LƯU Ý

  • Toàn bộ hồ sơ scan bản gốc sau đó bỏ vào google drive gửi link cho BụiTour
  • Passport scan nguyên cuốn hoặc tất cả các mặt có dấu mộc đã đi
  • Link google drive ở chế độ công khai