HỒ SƠ VISA ÚC
(THĂM THÂN)

  • 1. Thư mời có chữ ký người mời scan bản gốc (click để xem mẫu)
  • 2. Hộ chiếu hoặc thẻ cư trú của người mời bản scan
  • 3. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ: giấy khai sinh bản scan, hình ảnh, thư từ liên lạc,…