TẠI SAO NÊN LÀM VISA HÀN QUỐC TẠI BUITOUR?

BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ VISA HÀN QUỐC

SINGLE

Miền Nam

$120

Trên khách

 • Nộp hồ sơ thay khách hàng
 • Tử vấn miễn phí
 • Checklist hồ sơ
 • Dịch thuật công chứng
 • Lên lịch trình du lịch
 • Booking vé máy bay
 • Xác nhận đặt phòng
 • Phí lãnh sự
 • Phí trung tâm tiếp nhận
BOOK NOW

SINGLE

Miền Bắc

$120

Trên khách

 • Nộp hồ sơ thay khách hàng
 • Tử vấn miễn phí
 • Checklist hồ sơ
 • Dịch thuật công chứng
 • Lên lịch trình du lịch
 • Booking vé máy bay
 • Xác nhận đặt phòng
 • Phí lãnh sự
 • Phí trung tâm tiếp nhận
BOOK NOW

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ BỤITOUR

HỒ SƠ XIN VISA HÀN QUỐC

  • Hộ chiếu bản gốc (cũ và mới)
  • 2 hình 3.5×4.5 nền trắng
  • CCCD sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
  • ID và Mật Khẩu của app VssID
  • Bằng Đại Học, Cao Đẳng sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
  • Giấy đăng ký kết hôn sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4 (nếu đã kết hôn)
  •  Tờ khai thông tin cá nhân (xem mẫu BụiTour gửi)

  Lưu ý:

  • Nếu HĐLĐ, Bằng ĐH, Đăng Ký Kết Hôn, Khai Sinh bản gốc 2 mặt thì photo ra 1 mặt 1 tờ sau đó công chứng
  • Tờ khai thông tin cá nhân: điền vào file BụiTour gửi sau đó in ra gửi kèm hồ sơ
  • Thời hạn sao y công chứng không quá 2 tháng
  • Mọi giấy tờ sao y công chứng bắt buộc tỉ lệ 1:1 so với hồ sơ gốc
  • ID và mật khẩu app VssID: ghi ID và mật khẩu vào giấy sau đó gửi kèm hồ sơ
 • Hợp Đồng Lao Động sao y công chứng trên 1 mặt
 • Xác nhận công việc và lương bản gốc có mộc đỏ công ty (xem mẫu BụiTour gửi)
 • Sao kê tài khoản nhận lương 6 tháng gần nhất có mộc đỏ Ngân Hàng (trong sao kê phải có đủ 6 tháng lương gần nhất)
 • Sổ tiết kiệm bản gốc + xác nhận số dư song ngữ (nếu có)
 • Giấy tờ nhà đất, ô tô (nếu có)
 • Hộ chiếu bản gốc (cũ và mới)
 • 2 hình 3.5×4.5 nền trắng
 • CCCD sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
 • ID và Mật Khẩu của app VssID
 • Giấy đăng ký kết hôn sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4 (nếu đã kết hôn)
 • Tờ khai thông tin cá nhân (xem mẫu BụiTour gửi)

Lưu ý:

 • Nếu Bằng ĐH, Đăng Ký Kết Hôn, Khai Sinh bản gốc 2 mặt thì photo ra 1 mặt 1 tờ sau đó công chứng
 • Tờ khai thông tin cá nhân: điền vào file BụiTour gửi sau đó in ra gửi kèm hồ sơ
 • Thời hạn sao y công chứng không quá 2 tháng
 • Mọi giấy tờ sao y công chứng bắt buộc tỉ lệ 1:1 so với hồ sơ gốc
 • ID và mật khẩu app VssID: ghi ID và mật khẩu vào giấy sau đó gửi kèm hồ sơ
 • Thẻ hưu trí hoặc sổ hưu trí hoặc quyết định về hưu sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
 • Sao kê tài khoản nhận lương 6 tháng gần nhất có mộc đỏ Ngân Hàng (trong sao kê phải có đủ 6 tháng lương gần nhất)
 • Giấy tờ nhà đất, ô tô sao y công chứng theo bản gốc (nếu có)
 • Hộ chiếu bản gốc (cũ và mới)
 • 2 hình 3.5×4.5 nền trắng
 • CCCD sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
 • Bằng Đại Học, Cao Đẳng sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
 • Tờ khai thông tin cá nhân (xem mẫu BụiTour gửi)
 • Giấy đăng ký kết hôn sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4 (nếu đã kết hôn)
 • Giấy phép kinh doanh sao y công chứng
 • Biên lai thuế VAT 1 năm (4 quý) gần nhất có đóng mộc đỏ công ty (xem mẫu BụiTour gửi)
 • Tờ khai thuế GTGT 1 năm (4 quý) gần nhất có đóng mộc đỏ công ty (xem mẫu BụiTour gửi)
 • Biên lai thuế môn bài đóng mộc đỏ công ty (xem mẫu BụiTour gửi)
 • Sao kê tài khoản Ngân Hàng của công ty 6 tháng gần nhất có mộc đỏ ngân hàng
 • Sổ tiết kiệm từ 120 triệu kèm xác nhận số dư (nếu có)
 • Giấy tờ nhà đất, ô tô sao y công chứng theo bản gốc (nếu có)
 • Hộ chiếu bản gốc (cũ và mới)
 • 2 hình 3.5×4.5 nền trắng
 • CCCD sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
 • Bằng Đại Học, Cao Đẳng sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4 (nếu có)
 • Tờ khai thông tin cá nhân (xem mẫu BụiTour gửi)
 • Giấy đăng ký kết hôn sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4 (nếu đã kết hôn)

Lưu ý:

 • Nếu HĐLĐ, Bằng ĐH, Đăng Ký Kết Hôn, Khai Sinh bản gốc 2 mặt thì photo ra 1 mặt 1 tờ sau đó công chứng
 • Tờ khai thông tin cá nhân: điền vào file BụiTour gửi sau đó in ra gửi kèm hồ sơ
 • Thời hạn sao y công chứng không quá 2 tháng
 • Mọi giấy tờ sao y công chứng bắt buộc tỉ lệ 1:1 so với hồ sơ gốc
 • Chụp hình địa điểm kinh doanh:
   1. Hình chụp biển hiệu từ ngoài vào
   2. Hình tổng quan shop
   3. Hình chụp của chủ shop và shop
 • Link Shopee/Fanpage/ Facebook/ cá nhân đăng bài kinh doanh
 • Tin nhắn nhận đơn giao dịch
 • Sao kê tài khoản Ngân Hàng trong 6 tháng gần nhất có mộc đỏ ngân hàng
 • Sổ tiết kiệm từ 120 triệu kèm xác nhận số dư (nếu có)
 • Giấy tờ nhà đất, ô tô sao y công chứng theo bản gốc (nếu có)
 • Hộ chiếu bản gốc (cũ và mới)
 • 2 hình 3.5×4.5 nền trắng
 • CCCD sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
 • ID và Mật Khẩu của app VssID
 • Tờ khai thông tin cá nhân (xem mẫu BụiTour gửi)
 • Bằng Đại Học, Cao Đẳng bản gốc hoặc sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
 •  Giấy đăng ký kết hôn sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4 (nếu đã kết hôn)

Lưu ý:

 • Nếu Quyết định bổ nhiệm, HĐLĐ, Bằng ĐH, Đăng Ký Kết Hôn, Khai Sinh bản gốc 2 mặt thì photo ra 1 mặt 1 tờ sau đó công chứng
 • Tờ khai thông tin cá nhân: điền vào file BụiTour gửi sau đó in ra gửi kèm hồ sơ
 • Thời hạn sao y công chứng không quá 2 tháng
 • Mọi giấy tờ sao y công chứng bắt buộc tỉ lệ 1:1 so với hồ sơ gốc
 • ID và mật khẩu app VssID: ghi ID và mật khẩu vào giấy sau đó gửi kèm hồ sơ
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc vào ngạch hoặc thăng chức sao y công chứng trên một mặt khổ A4
 • Sao kê tài khoản nhận lương 6 tháng gần nhất có mộc đỏ Ngân Hàng (trong sao kê phải có đủ 6 tháng lương gần nhất)
 • Sổ tiết kiệm bản gốc + xác nhận số dư song ngữ (có mộc đỏ ngân hàng) (nếu có)
 • Giấy tờ nhà đất, ô tô sao y công chứng theo bản gốc (nếu có)
 • Hộ chiếu bản gốc (cũ và mới)
 • 2 hình 3.5×4.5 nền trắng
 • CCCD sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
 • ID và Mật Khẩu của app VssID
 • Tờ khai thông tin cá nhân (xem mẫu BụiTour gửi)
 • Bằng Đại Học, Cao Đẳng bản gốc hoặc sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4
 •  Giấy đăng ký kết hôn sao y công chứng trên 1 mặt khổ A4 (nếu đã kết hôn)

Lưu ý:

 • Nếu HĐLĐ, Bằng ĐH, Đăng Ký Kết Hôn, Khai Sinh bản gốc 2 mặt thì photo ra 1 mặt 1 tờ sau đó công chứng
 • Thời hạn sao y công chứng không quá 2 tháng
 • Mọi giấy tờ sao y công chứng bắt buộc tỉ lệ 1:1 so với hồ sơ gốc
 • ID và mật khẩu app VssID: ghi ID và mật khẩu vào giấy sau đó gửi kèm hồ sơ
 • Tờ khai thông tin cá nhân: điền vào file BụiTour gửi sau đó in ra gửi kèm hồ sơ
 • Hợp Đồng Lao Động sao y công chứng trên 1 mặt 
 • Sao kê tài khoản nhận lương 12 tháng gần nhất có mộc đỏ Ngân Hàng (trong sao kê phải có đủ 12 tháng lương gần nhất)
 • Sổ tiết kiệm bản gốc + xác nhận số dư song ngữ (có mộc đỏ ngân hàng) (nếu có)
 • Giấy tờ nhà đất, ô tô sao y công chứng theo bản gốc (nếu có)

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • Visa Single có thời hạn 3 tháng. Thời gian nhập cảnh tối đa 30 ngày nếu xin ở LSQ TP HCM và 10 ngày nếu xin ở ĐSQ Hà Nội.
 • Visa Multiple có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm. Thời gian nhập cảnh tối đa 30 ngày đối với visa 5 năm và 90 ngày đối với visa 10 năm.
 • Ví dụ visa của bạn được cấp ngày 17/03 có thời hạn 3 tháng và thời gian lưu trú tối đa 10 ngày. Điều này đồng nghĩa với thời hạn visa từ ngày 17/03 – 17/06. Trong thời gian này bạn được nhập cảnh Hàn Quốc 1 lần, số ngày lưu trú không được vượt quá 10 ngày.
 • Visa Hàn Quốc có thời gian xét duyệt khoảng 2 tuần từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Một số thời gian cao điểm du lịch, du học, thời gian xét duyệt có thể dài hơn.
 • Hàn Quốc yêu cầu sổ tiết kiệm 120 triệu hoặc 5000$ trở lên. Thời gian từ khi mở sổ đến khi nộp hồ sơ tùy từng loại từ 1 ngày – 1 tháng. Chi tiết vui lòng liên hệ tư vấn viên.

Lưu ý: sổ tiết kiệm bắt buộc sổ giấy, không chấp nhận sổ online

 • Có, tuy nhiên nếu bạn đã có sổ tiết kiệm từ 120 triệu hoặc thu nhập qua chuyển khoản từ 8.000 USD (192 triệu)/ 1 năm thì không cần
 • Hoàn toàn được, BụiTour có cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính. Chuyên viên sẽ tư vấn chi tiết cho quý khách
 • Hoàn toàn được, miễn là bạn chứng minh rõ ràng được công việc và thu nhập. Vui lòng liên hệ BụiTour để được tư vấn chi tiết
 • BụiTour sẽ đại diện Khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả visa. Quý Khách sẽ không cần có mặt trong suốt quá trình làm thị thực Hàn Quốc.
 • Không, nhưng một số trường hợp ĐSQ có thể điện thoại để kiểm tra thông tin.
 • Không, nhưng một số trường hợp ĐSQ có thể điện thoại để kiểm tra thông tin.
 • Tư vấn qua trực tiếp hoặc qua điện thoại, Facebook, Zalo
 • Chuyên viên tư vấn gửi danh sách hồ sơ, các loại chi phí cho Khách hàng
 • Tiếp nhận hồ sơ, lập hóa đơn, biên bản giao nhận hồ sơ.
 • Xử lý, nộp và nhận kết quả visa thị thực
 • Tùy từng gói dịch vụ và loại thị thực Khách hàng cần làm, BụiTour sẽ gửi chi tiết danh sách hồ sơ để Quý khách chuẩn bị.

HOTLINE
Liên hệ BụiTour ngay để được tư vấn tận tình nhất

02866856428